Hip hop fra 12 år

Kurs id : Ons2-3
Studio 2
Onsdag kl.18:30 - 19:15
Pedagog: Janne D. Kristiansen

Beskrivelse

I disse timene får barna ufolde seg gjennom lek og moro, samt at vi integrerer de grunnleggende elementer fra klassisk ballett. Det er fokus på motorikk og koordinasjon. Barna øker også sin bevissthet om seg selv, rommet og å forholde seg til hverandre i gruppa. Fokus på mestringsfølelse og danseglede er vesentlig hos oss..

Vår kursplan