Gongavspenning 5 uker

Kurs id : Ons2-4
Studio 2
Onsdag kl.19:50 - 20:20
Pedagog: Sissel Venes

Beskrivelse

None

Vår kursplan