Voksen Mod.Workshop

Kurs id : Man1-5
Studio 1
Mandag kl.19:15 - 20:30
Pedagog: Janne D. Kristiansen

Beskrivelse

Her jobbes det i utgangspunkt med Jannes tidligere produksjoner med "Janne & Company" (Zombies, Enter, Stories m.fl.) En jobber i en prossess som om det skulle bli en produksjon. Her får en danse ut følelsene sine; - Sårbarhet, tidsklemma, anneledeshet, utilstrekkelighet etc

Vår kursplan